від команди Центру комплектації СПЕЦБУДПОСТАВКА ТМCeresit-Pro, що складається з атестованих фахівців з досвідом сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних мереж. Високоточне Європейське вимірювальне обладнання та сучасна методика обробки даних дозволять швидко та якісно виконати роботи.

З 1 липня 2019 року в Україні почав діяти закон «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 р. № 2118-VII, який зобов’язує проводити сертифікацію таким об’єктам, як:

  • об’єкти будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
  • будинки державної власності з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни та у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
  • будинки з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
  • будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, для якої надається державна підтримка і яка призводить до досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

У яких випадках потрібен сертифікат енергоефективності?

– Отримання експертного висновку;
– Отримання дозволу на початок будівельних робіт;
– Отримання сертифіката про введення будівлі в експлуатацію;
– Отримання компенсації за кредитом або співфінансуванням для ОСББ;
– Відповідність вимогам законодавства щодо обов’язкової сертифікації ефективності;
– Визначення поточного стану енергетичної ефективності будівлі та потенціалу економії енергетичних ресурсів.

В ході енергетичного аудиту, здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, та є технічно та економічно обґрунтованими.

Після чого ви отримуєте електронний документ встановленої форми (енергетичний сертифікат), що включений до бази даних енергетичних сертифікатів, в якому вказані показники та клас енергетичної ефективності будівлі, зазначені в установленому законодавством порядку рекомендації щодо її підвищення, а також інші відомості про будинок, його відокремлені частини, енергетичну ефективність яких сертифіковано.

Відповідно до сучасних норм існує сім класів енергетичної ефективності – від А до G. Клас А має низьке енергоспоживання, а клас G вказує на критично неефективне використання енергоресурсів.

Після отримання сертифіката енергетичної ефективності, ви зможете зрозуміти та побачити які роботи вам потрібно провести, щоб збільшити енергоефективність вашої будівлі, і відповідно суттєво скоротити фінансові витрати на енергоспоживання.