Головна   |   Облік майна   |   Приватизація об'єктів   |   Оренда об'єктів
Офіційний портал Дніпропетровської міської ради
  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА XXIV СКЛИКАННЯ
 
СЕСІЯ
 
РІШЕННЯ
 
 

 

__ 14.07.04 __ № _ 19/18 _ зі змінами внесеними рішенням міської ради від 24.12.08 № 18/41

м. Дніпропетровськ

Про Положення про порядок ведення
Реєстру об'єктів права комунальної
власності територіальної громади
міста Дніпропетровська

Міська рада відзначає таке.

Рішенням Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 27.11.91 № 46 "О коммунальной собственности Днепропетровского городского Совета народних депутатов" було затверджено Перелік об'єктів комунальної власності Дніпропетровської міської Ради народних депутатів. До зазначеного переліку увійшли заклади, установи та підприємства міської комунальної власності, без зазначення об'єктів нерухомості, які перебували на їх балансі.

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської^ради від 23.05.02 №1057 "Про проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій комунальної власності та формування реєстру об'єктів комунальної власності територіальної громади М.Дніпропетровська" комітетом комунальної власності міської ради проведено інвентаризацію об'єктів ,комунальної ; власності. Отриману інформацію комітетом комунальної власності міської ради опрацьовано та сформовано базу даних у вигляді Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська.

З метою визначення порядку ведення Реєстру, внесення реєстраційних записів до нього, одержання Витягу та надання інформації про належність до об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська , керуючись статтями 26, 29, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про порядок ведення реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська (додаток).

2. Прийняти до уваги, що Реєстр об'єктів права комунальної власності
територіальної громади міста Дніпропетровська (додається) на цей час
сформовано по юридичних особах та об'єктах нерухомості на підставі
рішення Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 27.11.91 №
46 та за підсумками інвентаризації, проведеної згідно з рішенням виконкому
міської ради від 23.05.02 №1057.

3. Встановити, що держателем Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська є комітет комунальної власності міської ради, який забезпечує функціонування Реєстру.

4. Визначити адміністратором Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська Закрите акціонерне товариство "Міський аналітично-інформаційний центр", яке здійснює програмно-інформаційне забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування, збереження та захист даних.

5. Встановити, що з моменту прийняття цього рішення єдиним документом, який посвідчує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, є Витяг з Реєстру за встановленою формою (додається).

6. Керівникам відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської та
районних у місті рад, підприємств, установ та закладів, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади міста, які готують проекти
рішень виконавчого комітету міської ради та міської ради щодо зміни форми
власності або балансоутримувача об'єкта нерухомості, створення,
реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, установ, закладів:

6.1.   Узгоджувати зазначені проекти рішень з комітетом комунальної власності міської ради (Федоренко В.М.).

6.2.   У місячний термін після прийняття зазначених рішень надавати до комітету комунальної власності міської ради інформаційні відомості згідно з Положенням про порядок ведення Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська.

7.           Комітету комунальної власності міської ради (Федоренко В.М.) забезпечити внесення змін до Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська відповідно до наданих інформаційних відомостей ( п.6.2. цього рішення).

8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасову комісію міської ради з питань контролю за використанням комунальної власності територіальної громади міста (Король В.В.) та першого заступника міського голови Крупського А.Ф.


 

Міський голова


1.1. Куліченко


 

Положення

про порядок ведення Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням міської ради від 14.07.04 №19/18 зі змінами внесеними рішенням міської ради від 24.12.08 №18/41

Положення встановлює порядок ведення Реєстру об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, внесення реєстраційних записів до нього, а також одержання та надання інформації щодо належності об'єктів нерухомого майна до комунальної власності територіальної громади міста.

1. Загальні положення

1.1.Реєстр об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська (далі - Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про зазначені об'єкти комунальної власності, до складу якої включаються технічні засоби обробки інформації (засоби обчислювальної техніки, мережі та канали зв'язку, а також програмне та інформаційне забезпечення).

1.2.Реєстр створюється з метою:

•      забезпечення визнання та захисту прав власності на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста ;

•      забезпечення обліку підприємств, установ, закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, та приміщень і будівель, що перебувають на їх балансі (далі - об'єкти);

•      забезпечення міської ради та її виконавчих органів інформацією про об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

•      забезпечення державних органів інформацією про об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста за відповідними запитами;

•      організації на основі Реєстру суцільних і вибіркових статистичних спостережень та одноразових обстежень ;

•      взаємодії на єдиних засадах з   іншими базами даних;

•      збору організації та надання нормативно-довідкової інформації;

•       забезпечення в межах чинного законодавства доступності, гласності та відкритості  інформації про об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, для  заінтересованих користувачів;

1.3.Технологічні та технічні засоби ведення Реєстру забезпечують довічне зберігання та достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу та внесення не документованих записів, можливість оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативного пошуку та документального відтворення процедури реєстрації, контроль реєстраційних записів і запитів до Реєстру , оперативне надання витягів із Реєстру.

1.4. Інформація Реєстру є комунальною власністю територіальної громади міста Дніпропетровська.

1.5. Держатель Реєстру здійснює формування і ведення Реєстру, забезпечує його функціонування, актуалізацію, надає завірені витяги з нього, які свідчать про внесення запису до Реєстру.

Держателем Реєстру є  управління комунальної  власності Дніпропетровської міської ради.

1.6. Адміністратор бази даних Реєстру здійснює виконання в повному обсязі функцій з накопичення, аналізу даних, їх зберігання, захисту, контролю права доступу до Інформації.

Адміністратором бази даних Реєстру є Закрите акціонерне товариство "Міський аналітично-інформаційний центр".

1.7. Користувачами даних Реєстру можуть бути органи законодавчої і державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, засоби масової інформації та окремі громадяни.

1.8. Інформація з Реєстру одержується на паперовому носії у вигляді Витягу із Реєстру або інформаційної довідки.

2. Внесення відомостей до Реєстру

2.1.Відомості про об'єкти права комунальної власності та зміни до них вносяться до Реєстру на підставі відповідних рішень міської ради або виконавчого комітету міської ради, районної у місті ради або виконавчого комітету районної у місті ради, договорів, актів. Проекти зазначених рішень готуються балансоутримувачами або галузевими управліннями міської ради за узгодженням із заступником міського голови за напрямком діяльності.

2.2. До Реєстру вносяться відомості про такі об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська:

-  підприємства;

-  установи;

-  заклади;

-  приміщення (в разі виділення в окрему інвентарну одиницю);

-  будівлі;

- споруди.

2.3.Об'єкти вносяться до Реєстру за такими напрямками використання:

-   транспорт / зв'язок;

-  торгівля;

-  громадське харчування;

-  побутове обслуговування;

- охорона здоров'я;

-  освіта;

-  комунальне господарство;

-  житлове господарство;

-  фізкультура і спорт;

-  культура;

-  органи самоврядування;

-  об'єкти, передані зі збереженням у складі комунальної власності;

-  інші.

2.4. Реєстр ведеться на підставі відомостей про підприємство (установу, організацію) та відомостей про будівлю (приміщення, споруду), які надаються за формами, затвердженими рішенням виконкому міської ради          від 23.05.02 №1057 "Про проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій комунальної власності та формування реєстру об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Дніпропетровська".

2.5. База даних Реєстру включає такі види даних по закладах, установах, підприємствах комунальної власності територіальної громади міста:

•      код ЄДРПОУ - вноситься відповідно до даних свідоцтва Обласного управління статистики;

•      найменування підприємства (установи, організації) - вноситься відповідно до Статуту або Положення;

•      юридична адреса підприємства (установи, організації) - вноситься відповідно до Статуту або Положення;

•      первісна балансова вартість - вноситься первісна балансова вартість всіх основних засобів підприємства ( рухомого та нерухомого майна), з урахуванням основних засобів підрозділів та філій;

•      залишкова балансова вартість - вноситься залишкова балансова вартість всіх основних засобів (рухомого та нерухомого майна) підприємства (установи, організації), його підрозділів та філій, з урахуванням амортизаційних відрахувань;

•      повна назва та адреса балансоутримувача або орендодавця будівлі (приміщення) - вноситься відповідно до юридичної адреси підприємства - балансоутримувача (установи, організації);

•      галузь /видова група - вноситься за видом діяльності підприємства (установи, організації);

•      район розташування підприємства (установи, організації) - вноситься за юридичною адресою;

•      площа всіх будівель та приміщень - вноситься площа всіх будівель та приміщень, що використовуються підприємством (установою, організацією), а також його підрозділами та філіями;

•      площа земельних ділянок - вноситься площа земельних ділянок, відведених підприємству (установі, організації) та його філіям, з урахуванням площ земельних ділянок під будівлями;

•      телефони підприємства;

•      кількість працюючих - вноситься кількість працюючих. Окремо виділяються тимчасово працюючі або працюючі за сумісництвом;

•      рішення міської ради або виконавчого комітету міської ради, районної у місті ради або виконавчого комітету районної у місті ради - вноситься номер і дата правовстановлюючого документа, відповідно до якого було створено підприємство (установа, організація);

•      підрозділи та філії - вносяться підрозділи та філії підприємства (установи, організації);

•      зазначаються будівлі, що використовуються підприємством (установою, організацією), а також його підрозділами та філіями, за призначенням.

Відомості подаються на паперових і електронних носіях. Відомості на паперових носіях належним чином візуються керівником і головним бухгалтером підприємства (установи, організації) та скріплюються печаткою.

2.6. База даних Реєстру включає такі види даних про приміщення, будівлі і споруди, що перебувають у них на балансі:

- назва будівлі (приміщення) - вноситься назва будівлі (приміщення) за її функціональним призначенням;

- адреса будівлі (приміщення);

- первісна балансова вартість будівлі (приміщення);

- залишкова балансова вартість будівлі (приміщення) на__________ з

урахуванням амортизаційних відрахувань;

- повна назва та адреса балансоутримувача будівлі (приміщення);

- район міста, де розташовано зазначену будівлю (приміщення);

- площа приміщень зазначеної будівлі (усі поверхи);

- площа земельної ділянки, на якій розташовано зазначену будівлю
(приміщення), - вноситься площа першого, поверху будівлі (приміщення);

- телефон;                                                                                                  

- рішення виконкому міської ради та міської ради про прийняття у комунальну власність  будівлі  (приміщення) та термін введення в експлуатацію  будівлі (приміщення) відповідно до акта введення в експлуатацію;

- дата та номер запису щодо реєстрації права власності на будівлі (приміщення);

- примітки.

3. Виключення або внесення змін до відомостей у Реєстрі

3.1.  Підставою для виключення об'єкту з Реєстру є зміна форми власності, яка відбувається за відповідним рішенням міської ради або ліквідація за порядком встановленим чинним законодавством.

3.2.    Підставою для внесення змін до Реєстру щодо зміни балансоутримувача, зміни та корегування даних є відповідні рішення міської ради або виконавчого комітету міської ради, районної у місті ради або виконавчого комітету районної у місті ради, договори, акти.

3.3. У разі зміни форми власності, балансоутримувача або зміни та доповнення інших даних користувач (балансоутримувач) приміщення або будівлі, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, у місячний термін повинен сповістити про ці зміни держателя Реєстру та надати йому:

- зареєстровану письмову заяву щодо внесення змін;

- рішення виконавчого комітету міської ради або міської ради, виконавчого комітету районної у місті ради або районної у місті ради, договори, акти згідно з якими вносяться зміни до Реєстру;

- форму 2 на об'єкт нерухомості, з внесенням необхідних змін (крім випадків, коли об'єкт нерухомості було знято з балансу).

У разі необхідності, за вимогою держателя Реєстру, заявник надає додаткову інформацію і документи, які необхідні для внесення змін.

4. Отримання Витягу або інформаційної довідки з Реєстру

4.1 .Витяг з Реєстру мають право одержувати органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, засоби масової інформації та окремі громадяни.

4.2. Держатель Реєстру надає Витяг на письмовий запит щодо надання Витягу з Реєстру з доданням довідки Комунального підприємства "Земград" Дніпропетровської міської ради про адресу об'єкта та платіжного документа про сплату за Витяг.

Відмова у прийнятті запиту надається протягом місяця у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Держатель Реєстру, за необхідністю, для використання в роботі готує Витяг за резолюцією керівника управління безкоштовно.

4.3. У разі необхідності, за вимогою держателя Реєстру, заявник надає додаткову інформацію і документи, які необхідні для надання Витягу.

4.4. На підставі запиту щодо надання Витягу з Реєстру держатель Реєстру в місячний термін надає заявнику відповідний Витяг з Реєстру за спеціальною формою.

У разі запиту про надання загальної інформації про належність або неналежність об'єктів до комунальної власності територіальної громади міста надається інформаційна довідка про наявність або відсутність запису в Реєстрі станом на дату видачі такої довідки.

4.5. За видачу Витягу з особи, що звернулась до держателя Реєстру, стягується плата, розмір якої встановлюється виконавчим комітетом міської ради, і надходить на рахунок Адміністратора Реєстру.

4.6. Копії витягів, отримані особами, перерахованими в пункті 4.1, додаються держателем Реєстру до запиту на отримання Витягу з Реєстру, що залишається у держателя Реєстру.

5. Прикінцеві положення

5.1. У разі виявлення помилок у Витягу з Реєстру отримувач Витягу може протягом п'яти днів повідомити про виявлені помилки держателя Реєстру.

5.2. Держатель Реєстру після отримання повідомлення про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі, а в разі підтвердження помилок повідомляє балансоутримувача про необхідність внесення змін до запису в Реєстрі.

5.3. Балансоутримувач протягом п'яти днів з моменту отримання повідомлення держателя Реєстру зобов'язаний вжити необхідних заходів та подати держателю Реєстру заяву про внесення змін до запису у Реєстрі.

5.4. Держатель Реєстру протягом двох робочих днів з моменту отримання заяви вносить корегуючий запис до Реєстру.

5.5. Держатель Реєстру у повному обсязі несе відповідальність за помилки, допущені ним при внесенні відомостей до Реєстру, наданні Витягу, а також за неправомірну відмову у внесенні відомостей до Реєстру та в наданні витягів.

5.6. Адміністратор Реєстру у повному обсязі несе відповідальність за втрату інформації або помилки в ній, допущені персоналом адміністратора.

5.7. У разі виявлення невідповідності запису Реєстру на електронних носіях запису на паперових носіях пріоритет має запис на паперових носіях.

5.8. Відповідальність за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, несуть органи та особи, які надали цю інформацію.

5.9. Держатель та адміністратор Реєстру здійснюють комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

5.10. Фінансування заходів із створення та ведення Реєстру здійснюється у межах асигнувань, передбачених міським бюджетом .

5.11. Матеріально-технічне забезпечення роботи Реєстру та комп'ютерної мережі доступу до нього здійснюється держателем та адміністратором за рахунок плати за видачу витягів.

 

Міський голова                                           І.І.Куліченко